نیروگاه پراکنده تولید برق CHP

نیروگاه پراکنده تولید برق CHP

تولید پراکنده برق مزایای فنی و اقتصادی فراوانی برای کشور به ارمغان می آورد. از این رو سیاستگذاری برای تامین برق در محل مصرف به منظور تمرکز زدایی از واحدهای نیروگاهی، بهبود قابلیت اطمینان شبکه و افزایش بهره وری، تحت عنوان “طرح توسعه تولید پراکنده” از یک دهه قبل طرح ریزی و اجرایی شده است. همچنین کوچک شدن مقیاس سرمایه گذاری تولید برق پراکنده و دوره بازگشت سرمایه کوتاه مدت، این طرح را برای کسب و کار مولد بخش خصوصی مهیا و جذاب نموده است.

از حدود 20 هزار مگاوات افزایش ظرفیت پیشبینی شده تولید برق در کشور تولید 5 هزار مگاوات به مولدهای پراکنده مقیاس کوچک CHP تخصیص داده شده است. علیرغم مشوقه های قوی دولت، طی 8 سال گذشته تنها 10% از ظرفیت برنامه ریزی شده توسط بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت برق اجرا و راه اندازی شده است. دلیل این کندی پیشرفت مشکلات در تأمین منابع مالی و نیز محدود بودن سابقه ی فنی و اجرایی بومی در کشور نظیر شرکت های تأمین کننده و پشتیبانی کننده خدمات فنی در این حوزه می باشد.

شباهت های ساختاری و خدمات فنی ژنراتورهای گازسوز و کمپرسورهای رفت و برگشتی گاز و نیاز فزاینده کشور به این حوزه خدمات شرکت طرح گستر پویش را از سال 1392 بر آن داشت تا نسبت به تجهیز کادر فنی و مهندسی، انجام مطالعات فنی و اجرایی و نیز روش های تأمین منابع مالی فعالیت نماید.

در فاز اول این شرکت برنامه احداث و راه اندازی یک نیروگاه CHP 6 مگاواتی در استان گلستان شهرستان آق قلا را به عنوان طرح پایلوت در دست اقدام دارد. پس از راه اندازی موفق این نیروگاه برنامه سرمایه گذاری احداث و بهره برداری سریالی نیروگاه های مقیاس کوچک در دست برنامه ریزی است.

ارائه ی خدمات تأمین تجهیزات، تأمین قطعات، نصب و راه اندازی، بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات اساسی ژنراتورهای گازسوز و پکیج های مولد مقیاس کوچک در سراسر کشور از هم اکنون بخشی از خدماتی است که شرکت طرح گسترپویش آماده سرویس دهی به بخش خصوصی و عمومی فعال در این حوزه می باشد.