خدمات مهندسی

طراحی مفهومی و پایه ایستگاه های CNG

سرآغاز هر پروژه سوخت رسانی مطالعات اولیه، محاسبات پایه و طراحی مفهومی تجهیزات و تأسیسات می باشد که لازم است با در نظر گرفتن شرایط بومی و عملکردی مورد نیاز به انجام رسد. برخی از این اقدامات به قرار زیر است:

مطالعات امكان پذیری ایستگاه و الزامات عمومی

 • اندازه دهی كمپرسور
 • اندازه دهی مخازن و اجرای آن
 • محاسبه تعداد دیسپنسرها
 • محاسبات سوخت گیری سریع و آرام
 • تدوین استانداردهای كاربردی
 • ایستگاه های مادر و دختر
 • طراحی راهكارهای مهندسی ویژه جهت مسائل سوخت رسانی
 • طراحی فرآیند
 • معیارهای طراحی تجهیزات تحت فشار
 • برآورد اندازه و نوع لوله ها و اتصالات
 • طراحی منطقهای كنترلی

 

مهندسی ساخت بلوك كمپرسور CNG

طراحی و تدوین تکنولوژی ساخت بلوک کمپرسور به عنوان فن آوری برتر صنعت CNG و قلب جایگاههای CNG:

 • تدوین الزامات عمومی و استاندارد
 • طراحی پایه و دیتیل مکانیکال و تکنولوژی مواد
 • انتخاب و تأمین قطعات
 • مونتاژ و تست
 • نگهداری و تعمیرات

طراحی دیسپنسرهای CNG

طراحی و تدوین تکنولوژِی ساخت و تولید دیسپنسرهای CNG و بومی نمودن این فن آوری شامل عملیات زیر توسط TGP صورت گرفته است:

 • تدوین الزامات عمومی و استاندارد
 • طراحی و بهینه سازی P&I
 • تعیین مشخصات فنی اجزا
 • تأمین قطعات ازبازار داخل و خارج
 • طراحی سیستم تیوبینگ فشار قوی
 • مدل سازی 3D
 • طراحی نقشه های ساخت
 • تدوین رویه های ساخت
 • طراحی سیستم الكتریكی و سیم كشی
 • طراحی منطق كنترل
 • برنامه ریزی كنترل پروژه
 • تست و بازرسی و اخذ تأییدیه های فنی و کیفی

طراحی پكیج كمپرسور CNG

دانش فنی طراحی پکیج کمپرسور عملاً در دنیا با دانش فنی کل صنعت CNG مترادف می باشد. فرآیند تدوین تکنولوژی و ساخت پکیج های کمپرسور شامل موارد زیر است:

 • تدوین الزامات عمومی  و استاندارد
 • طراحی و بهینه سازی P&ID
 • تعیین مشخصات فنی اجزا
 • طراحی و محاسبه سیستم پایپینگ و اتصالات
 • مدل سازی 3D
 • طراحی نقشه های ساخت
 • تدوین رویه های ساخت
 • طراحی سیستم الكتریكی و کابل كشی
 • طراحی منطق كنترل
 • تدوین رویه های نگهداری و تعمیرات
 • تست و بازرسی و تأیید فنی

طراحی و ساخت پكیج درایر گاز

پکیج خشک کن گاز طبیعی جهت ایستگاههای CNG یکی از اقلام هزینه بر جایگاههاست که تکنولوژی و تأمین کنندگان جهانی آن وسعت فراگیری در دنیا ندارد. TGP این تکنولوژی را نیز با طی فرآیندهای زیر بومی سازی نموده است:

 • تدوین الزامات عمومی و استاندارد
 • طراحی و بهینه سازی P&I
 • طراحی فرآیند
 • تعیین ویژگی های اجزا
 • طراحی پایپینگ
 • نقشه های ساخت
 • رویه های ساخت
 • طراحی سیستم الكتریكی و کابل كشی
 • طراحی منطق كنترل

طراحی جزئیات مهندسی قطعات و تجهیزات

در کلیه پروژه های طراحی و ساخت اجرا شده بخش عمده ای از کار طراحی اجزا و قطعات مربوطه شامل استراکچرها، مخازن تحت فشار، جوش وپایپینگ، قطعات مکانیکی، ماشینکاری و ریخته گری می باشد که تماماً توسط کارشناسان این شرکت به انجام می رسد. فرایندهایی نظیر:

 • نقشه ساخت
 • نقشه كارگاه
 • فهرست تفصیلی قطعات  (MTO)
 • تکنولوژی موارد و مشخصات فنی مواد اولیه
 • پروسه های تولید
 • نظارت ساخت
 • کنترل کیفیت
 • تست و NTD

طراحی تابلوهای توزیع و كنترل پنل جایگاه های CNG

گروه برق و کنترل TGP در پروژه های طراحی و ساخت تجهیزات و سایتها به طراحی تابلوهای کنترل، تابلوهای توزیع و خازنی، طراحی مدارهای کابل کشی کنترل و قدرت و منطقهای کنترلی مورد نیاز پرداخته است اقداماتی از قبیل:

 • تدوین الزامات عمومی و استاندارد
 • تعیین مشخصات فنی اجزا
 • طراحی سیستم الكتریكی و کابل كشی
 • طراحی مدارات الکترونیکی
 • طراحی منطق های کنترلی

t

t

t

er3

t

t

t

few

طراحی سیستم كنترل و اسكادا جایگاه های سوخت

طراحی مانیتورینگ و کنترل از راه دور تجهیزات ایستگاهها از طریق مودم و خطوط مخابراتی بخش دیگری از حوزه های فعالیت TGP شامل موارد زیر می باشد:

 • تطابق سازگاری با تجهیزات/نرم افزار كنترل ایستگاه
 • طراحی های سخت افزاری
 • طراحی های نرم افزاری
 • اجرا و راه اندازی سیستم

مهندسی خرید

خدمات مهندسی جهت تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی صنایع گاز و نفت و CNG شامل

 • معرفی شناخت و ارزیابی تأمین كننده
 • تدوین datasheet و مشخصات فنی قطعه
 • ارزیابی فنی پیشنهادات مناقصه و مزایده
 • انجام مذاكرات فنی و بازرگانی خرید
 • خرید و تأمین و تدارکات كالاهای تخصصی

مهندسی تولید

TGPتجربیات متعددی در زمینه مشاوره و مدیریت راه اندازی خطوط تولید تجهیزات پس از تدوین دانش فنی تا مرحله تست و تأیید فنی جهت تجهیزاتی از قبیل پکیج کمپرسور، پکیج درایر، دیسپنسر CNG، مخازن تحت فشار، تابلوهای کنترل و غیره داشته است.

 • تدوین رویه ساخت
 • تدوین رویه های کیفی QCP
 • تدوین پروسه تست
 • تدوین رویه های بازرسی کیفیITP
 • سرپرستی تولید
 • برنامه ریزی و كنترل و تضمین کیفیت

cwec

عاملیت چهارم، مدیریت پیمانكاران ( MC )

مدیریت مهندسی و برنامه ریزی

 • هدایت و راهبری مهندسی پروژه
 • حل مسائل مهندسی
 • تنظیم مقررات استاندارد
 • ترتیب دهی و اداره جلسات فنی
 • رهبری و هدایت انتقال تكنولوژی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه

  بازبینی مدارك فنی

 • بررسی طراحی ها و محاسبات اولیه
 • بررسیData sheets و مشخصات فنی تجهیزات
 • کنترل نقشه های عمومی و P&ID
 • کنترل رویه های ساخت و تست و بازرسی
 • برنامه ها و طرح های كنترل كیفیت
 • کنترل ریسک و هزینه های مهندسی

 

ارزیابی دفاتر مهندسی

 • بررسی کیفی و مهارت فنی کارکنان مهندسی و فنی
 • بررسی نرم افزارها و سخت افزارهای مورد استفاده
 • ارزیابی کیفی و میزان ارتباط تجارب کاری با پروژه
 • روش های بکارگیری كدها و استانداردها
 • بررسی تضمین كیفیت در مهندسی

 

بازرسی كارگاه تولید

 • بازرسی فرآیندهای تأمین مواد اولیه، تولید، کنترل کیفیت بسته بندی، انبارش، بازرسی، حمل و تحویل اقلام
 • كارگاه های تولید قطعات
 • كارگاه های پیمانكاران جزء
 • كارگاه های مونتاژ اصلی و تست
 • كارخانه های خارج از كشور

 

بازرسی ساختمان و نصب ایستگاه CNG

 • بازرسی فنی امور ساختمانی و تأسیسات
 • بازرسی فنی تأسیسات مكانیكی
 • بازرسی فنی تأسیسات الكتریكی و ضد انفجار
 • نظارت بر آزمونهای غیر مخرب
 • آزمایش و انطباق با گواهینامه ها و استانداردها
 • بازرسی بهره برداری و عملكرد ایستگاه CNG

نظارت امور اپراتورها

 • نظارت بر تعمیر و نگهداری
 • بازرسی فنی تجهیزات
 • بازرسی سلامت محیط کار و ایمنی تجهیزات و سایت
 • امور مربوط به مشتریان

dqefcq

تأمين تجهيزات و قطعات تخصصی گاز و CNG

TGP در ارتباط با مهندسی یکپارچه و تأمین تجهیزات جایگاههای سوخت رسانی بصورت فرا منطقه ای و بین المللی فعالیت می نماید و همینک علاوه بر بازارهای داخلی فعالیتهای تخصصی خود را در کشورهای همسایه و نیز آفریقا آغاز نموده است.

 • ايستگاه هاي بزرگ و ناوگاني
 • ايستگاه هاي كوچك و متوسط
 • دستگاههای سوخت گيري کند خانگي
 • ايستگاه هاي سيار سوخت مایع و CNG
 • تریلرهای حمل سوخت مایع و CNG
 • ايستگاه هاي مادر و دختر CNG
 • ایستگاههای LPG

تجهیزات و اقلام تخصصی سیستمهای سوخت رسانی و CNG از طریق تولید کنندگان داخلی و خارجی شامل:

 • پكيج كمپرسور CNG
 • دراير CNG
 • مخازن ذخیره CNG
 • ديسپنسرهاي CNG
 • پنلهای تقدم دهی
 • سیستمهای الکترونیکی و کنترلی
 • سنسورها و ترانسمیترها
 • شیرآلات دستی و خودکار و شیرهای اطمینان
 • اقلام یدکی و مصرفی تجهیزات جایگاهی
 • فومتر، شلنگ و نازل، کنترلر و سایر اقلام یدکی دیسپنسرها
 • انواع قطعات الکتریکی و الکتروموتورهای ضد انفجار (EX)

تأمین کیت و مخازن خودرویی جهت تبدیل کارگاهی خودروها به دوگانه سوز جهت سوخت CNG و LPG همراه با ارائة راه حل های مهندسی و آموزش جهت انتخاب، نصب و تست انواع کیت ها بر روی انواع خودروها با همکاری شرکای ایرانی و اروپایی بخش دیگری از فعالیت های این شرکت در زمینة زیر ساخت سوخت می باشد.
انجام خدمات تبدیل کارگاهی خودروها به دوگانه سوز

wecwe

مهندسي خدمات پس از فروش ايستگاه هاي CNG

نصب و راه اندازي

TGP به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در زمینة نصب و راه اندازی طیف وسیعی از تجهیزات ایستگاههای CNG ایرانی و خارجی فعالیت نموده است و با توجه به مدیریت و نظارت هماهنگ مهندسی بهترین کیفیت کار را در این زمینه ارائه نموده است. این فعالیتها شامل موارد زیر است:

 • مديريت تيم هاي نصب
 • تأمين اقلام فله (Bulk material)
 • تأمین ابزارآلات و تدارکات نصب
 • تدوين رويه هاي نصب
 • تست و بازرسي نصب
 • راه اندازي تجهيزات
 • رفع نقایص دستگاهها و نصب در سایت

نگهداري، سرويس و خدمات

مهمترین و پیچیده ترین حوزة فعالیتی جایگاههای CNG نگهداری و تعمیرات تجهیزات پیچیده و پر استهلاک جایگاههاست. TGP با دانش مهندسی، برخورداری از نیروهای فنی مجرب و پشتیبانی مهندسی و مدیریتی قوی از شرکتهای پیشتاز و تأیید شدة بخش نگهداری و تعمیرات جایگاههای CNG در کشور می باشد. خدمات این حوزه جهت طیف وسیعی از تکنولوژیهای معرفی شده به بازار کشور از جمله گرینفیلد، سافه، اینترمک، LMF، دلتا، شوئلم، DWP و غیره شامل موارد زیر است:

 • خدمات نگهداري و سرويس ادواري تجهيزات
 • خدمات سرويس رده هاي A,B,C,D
 • تعميرات اساسي كمپرسور
 • تأمين قطعه و اقلام يدكي
 • تأمين ابزار مخصوص
 • عيب يابي و رفع كليه اشكالات مكانيكي و الكتريكي و نرم افزاري تجهيزات
 • بازرسي و نظارت عملكرد سيستم هاي ايمني جايگاه
 • راه اندازي مجدد ايستگاه هاي مشكل دار

cwec

بهره برداري جايگاه هاي CNG

این شرکت با توجه به مزیتهای فنی و مدیریتی و قدرت مانور بالا در جهت خدمات فنی و تعمیراتی و تأمین یدکی کار بهره برداری را با تعدادی از جایگاههای پر اشکال در مناطق مختلف کشور آغاز نمود و با مدیریت و سازماندهی مناسب کلیة این جایگاهها را در وضع فعال و سودآور نگهداری می نماید. شامل عملیاتی از قبیل:

 • آموزش بهره برداران و صدور گواهینامه
 • مديريت نيروهاي انساني
 • مديريت نگهداري تجهيزات
 • مديريت عمليات فروش CNG
 • تأمين قطعات یدکی و مواد مصرفي

هم اکنون شرکت طرح گستر پویش با بهره برداری از 15 جایگاه سوخت CNG در سراسر کشور جزء خوشنام ترین شرکتهای بهره بردار می باشد.

بهره برداری و نگهداشت جایگاه های مادر و دختر لردگان

TGP در راستای بهره برداری و نگهداشت جایگاههای CNG پس از تدوین تکنولوژی جایگاههای مادر و دختر در کشور نیجریه و تجارب کافی در این زمینه اقدام به بهره برداری و نگهداشت جایگاههای مادر و دختر لردگان در استان چهارمحال و بختیاری نمود و هم اکنون عملیات بهره برداری در شهرستان لردگان و همچنین عملیات سوخت رسانی در چهار ایستگاه دختر واقع در شهرستانهای مامور، منج، ارمند و سردشت را به عهده دارد.

wvw

آموزش

آموزش یکی از حوزه های کلیدی هر صنعت می باشد. TGP به عنوان شرکت مهندسی مجرب در زمینة تکنولوژی CNG جهت توسعة صنعت در کشور در قالب برگزاری دوره های آموزشی کلاسی و عملی در زمینه های مختلف اپراتوری، بهره برداری، مهندسی، نیروهای مهندسی و تولیدی و بازرسی نصب جایگاه و تبدیل کارگاهی خودروها فعالیتهای چشمگیری داشته و دارد.

 • تنظیم سطوح/رئوس مطالب و جزوات آموزشي
 • سازمان دهي و لجستيك آموزش
 • هماهنگی مدرسان و برگزاری دوره ها
 • صلاحيت سنجی مهارت فني کارآموزان

wceqwec

مهندسي سيستم هاي ايمني ضد انفجار و مناطق خطر (EX & Hazardous area)

تجهیزات و قطعات الکتریکی ضدانفجار (Explosion proof) کاربری فراگیری در سیستمهای نفت و گاز و بخصوص در صنعت CNG داراست و با توجه به اهمیت بسیار اساسی صحت انتخاب، تأمین، نصب و نگهداری این تجهیزات در مناطق خطر انفجار، شرکت TGP از مدتها پیش توجه خود را به تکنولوژی تست و بازرسی این تجهیزات معطوف نموده و هم اکنون با انعقاد قرارداد همکاری با معتبر ترین موسسة تست و تأیید این تجهیزات در جهان (PTB آلمان) به انتقال تکنولوژی و انجام خدماتی در قالب های زیر مشغول می باشد:

 • مشاوره مهندسي در محدوده های ساخت و تأمین
 • بازرسي مهندسي ساخت و نصب تجهیزات
 • بازرسیهاي ادواری پس از تأمین و نگهداری
 • آزمون و تست تجهيزات و قطعات ضد انفجار
 • برگزاري كلاس هاي توجيهي، آموزش و سمينار
 • ایجاد آزمايش منطقه ای تجهيزات ضد انفجار
 • نگهداري و تعميرات تخصصی تجهيزات ضد انفجار
 • تأمین کالا و ادوات ضد انفجار
 • تدوین استانداردهای مربوطه جهت صنایع

cwecweq

تست و کالیبراسیون
DISPENSER FLOWMETER TEST & CALIBRATION

در کلیه سیستم های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، کالیبره بودن ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ادواري این تجهیزات ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺗﺠﻬﻴﺰات CNG به علت حساسیت و ایمنی فوق العاده آن دارای سیستم هوشمند کنترل مراحل و عملکرد میباشد. این سیستم تجهیزات، ابزار دقیق از قبیل سنسورهای فشار، دما و عمل کننده هایی از قبیل سیفتی ولوها، پرشر سوییچها و سنسورهای دما، گاز و شعله را شامل میشوند. از طرفی نیاز است طبق اعلام شرکت گاز و شرکت پخش و پالایش فروش گاز به هموطنان با دقت کامل صورت پذیرد. بنابراین لازم است هر 6 ماه یکبار فلومترهای نصب شده در جایگاه مورد اندازه گیری قرار گرفته و مقدار انحراف آنها طبق استاندارد اندازه گیری و ادامه کار آنها مورد تایید قرار گیرد. در این مسیر شرکت طرح گستر پویش اقدام به ساخت دستگاه کنترل انواع دیسپنسرهای سوخت رسانی نموده است تا کنترل انواع فلومترها را انجام دهد.

wcvz

طراحی و ساخت محاسبه گر قیمت گاز
TGP-S7 Calculator

با توجه به اهمیت محاسبه دقیق قیمت گاز فروخته شده به خودروهای در حال سوختگیری در جایگاههای سوخت رسانی گاز طبیعی و همچنین تکنولوژی بالایی که در طراحی و ساخت این برد الکترونیکی به کار می رود، شرکت طرح گستر پویش در راستای بی نیاز شدن صنعتCNG کشور اقدام به طراحی و ساخت برد محاسبه گر قیمت گاز نمود که به حمد و سپاس خداوند متعال این پروژه نیز با موفقیت به پایان رسید.

مشخصات فنی TGP-S7 Calculator

 • محاسبه همزمان قیمت برای دو نازل
 • قابلیت تک لاین و سه لاین بودن
 • پشتیبانی سیستم ارتباطی MODBUS و فرکانسی
 • متناسب شدن با دمای محیط جهت ارسال میزان حجم گاز
 • قابلیت اتصال به شیرهای 24 ولت و 220 ولت
 • نمایش چهار رقم برای مبلغ و 6 رقم برای میزان مصرف

d