برند سوخت رسانی

طرح شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی (برند)

توزیع فرآورده های نفتی بعنوان سوخت در کشور ما دیرینه بیش از 70 ساله دارد که از زمان انگلیسی ها بر پایه نظام خرده مالکین بعنوان عاملیت فروش فرآورده ها به مصرف کنندگان بر اساس نرخهای تعیین شده، ایجاد شده است. هم اکنون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر اساس این نظام متولی توزیع سوخت از طریق بیش از 8 هزار جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و گازی در سراسر کشور است. این روش عمدتا به  دلیل تسلط دولت بر اکثر شوون اقتصادی اجتماعی کشور، کماکان حفظ شده است. هزینه های صرف شده برای اداره نظام حکایت از عدم بازدهی مناسب و نارآیی دارد. با اعلام طرح شركت هاي زنجيره اي توزيع فرآورده هاي نفتي مايع و CNG (برند) از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، طرح تحول و بهبود این نظام کلید خورده است.

مزایای اجرای صحیح طرح را میتوان بشرح زیر عنوان نمود

 • ساماندهي بهره برداري جايگاه هاي سوخت كشور ازطريق ايجاد برند هاي بهره برداري بصورت مدیریت یکپارچه
 • تشكيل شركت هاي مادرتخصصي بهره برداري جايگاه هاي CNG جهت سرمایه گذاری در امر احداث جایگاههای جدید
 • توجيه پذيري بيشتر درامربرقراري شرايط عادلانه وايجاد فضاي رقابت سالم
 • فراهم سازي امكان مديريت ونظارت موثر و کم هزینه تر توسط نهادهاي متولي نظارت و کاهش تصدی گری دولت
 • ارتقاي كيفيت خدمات دهي و به مصرف كنندگان نهايي و افزایش بهره وری در جایگاههای عرضه سوخت
 • ايجاد امكان سودآوري بيشتر و تشویق برای سرمایه گذاری در امر احداث جایگاهها

جا دارد دولت در راستای اجرای این طرح با هدف نهایی آزاد سازی نرخ عرضه سوخت ، و برقراری سقف قیمت عرضه فرآورده ها به نحوی که بازده سرمایه گذاری معقول و قابل قبول باشد، گام نخست را به منظور امکان ایجاد رقابت برای افزایش کیفیت عرضه سوخت و خدمات دهی در جایگاههای کشور را بردارد.

طرح ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نواقص و ابهاماتی از جهت اختیارات و مزایای حاصل برای برند نسبت به وضعیت فعلی بهره برداری دارد. امید است با تبیین این موضوع به کارآیی طرح افزوده  گردد و تحول اساسی در نظام توزیع پدید آید. بهر حال رمز موفقیت این طرح نظارت دولت در برقراری فضای مناسب برای رقابت منصفانه شرکتهای حاضر در این میدان و نبودن انحصار و برخورداری از رانت بهر شکل و عدم ایجاد محدودیت در فعالیت قانونی شرکتهای صاحب برند میباشد.

شرکت های صاحب برند باید از ویژگیهایی چون

 • داشتن رويه هاي استاندارد بهره برداري
 • فرآیندها و دستورالعملهای کاری مشخص و مناسب برای کلیه فعالیتها اعم از ارائه خدمات و بخشهای فنی و عملیاتی و درحوزه های نگهداشت و تعمیرات تجهیزات
 • نيروهاي انسانی كارآزموده و مجرب دربخش هاي فنی عملياتي و ستادی با با دانش و مهارت هاي لازم وسازماندهي و تشکیلات مناسب
 • مدیریت یکپارچه و مسلط به دانش روز
 • لباس كار متحدالشكل ، امكانات خدماتي و رفاهي ، مشوق هاي جذب مشتري وتبليغاتی

شرکت طرح گستر پویش با استفاده از تجارب مفیدی که در طول چند سال بهره برداری جایگاههای CNG داشته است و با تکیه بر توان مدیریتی خود بر آنست که بعنوان یک برند سوختی وارد عرصه رقابت گردد.