گواهینامه ها

گواهینامه ها و استاندارد ها

ISO/TS 29001

در این استاندارد محصولات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس سیستم های مدیریتی بین المللی ISO/TS 29001 کنترل، ارزیابی و تولید می گردد.

ISO 14001

هدف از این استاندارد افزایش آگاهی سازمان در خصوص محیط زیست با پیاده سازی آموزش های لازم و بهبود روش های تولیدی خود بر اساس موارد ذیل می باشد.

  • اهمیت دادن به چند محیط زیستی در تولید و یا ارائه خدمات
  • کاهش هزینه های ناشی از اتلاف مواد و انرژی
  • استفاده از منابع طبیعی
  • آموزش و رعایت قوانین محیط زیست در سازمان
  • حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این منطقه

OHSAS 18001

هدف از این استاندارد حفظ و ارتقاء سلامتی پرسنل سازمان و سایر طرف های ذینفع با آموزش و افزایش آگاهی از نحوه حفاظت از سلامت خود و سایـرین درحین کار در محیط های کاری کارخانه می باشد.

مدیریت سازمان با تاکید بر اجرای آموزش ها و مـانورهـای ایمنی و بهداشت شغلی در این راستا فعالیت دارد.

ISO 9001

هدف از این استاندارد افزایش روز افزون بهبود مستمر و کنترل شده کیفیت تولیدات سازمان جهت پاسخگویی به نیاز های مشتریان می باشد.

بر اساس تهیه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتری به صورت فعال در سازمان مطرح می باشد .

موارد زیر مورد تاکید سازمان می باشد

  • آموزش تخصصی کارکنان ، تامین کنندگان و پیمانکاران
  • نظم و نظافت محیط کار
  • ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
  • توجه به گستره زنجیره عرضه

IMS

سازمان با ترکیب برنامه های مدیریتی خود در قالب استاندارد های مدیریت

      *ISO/TS 29001*ISO 14001*

      *OHSAS 18001*ISO 9001*

موفق به پیاده سازی سیستم های یکپارچه گردیده است و امیدوار است تا با رعایت تمامی جنبه های این استانداردها بتواند تولیداتی ایمن، با کیفیت ( بالا ) و سازگار با محیط زیست را ارائه نماید.