سوابق شرکت

فهرست قراردادها

رديف طرف قرارداد نوع موضوع قرارداد برند تاريخ شروع محل انجام
1 شرکت صاایران مشاوره مهندسی مشاورة مهندسی در زمینة تجهیزات جایگاههای CNG 1385/11 تهران
2 شرکت پترو ایلیا عرش مشاوره مهندسی مشاورة مهندسی در زمینة تجهیزات F&G 1386/03 تهران
3 ENGITEC MIDDLE EAST مشاوره مهندسی کارخانه بازیافت سرب باتری، نظارت فنی و مهندسی بر نصب و پایپینگ ماشین آلات خط تولید بازیافت سرب باتری 2007/07 امارت متحدة عربی
4 شرکت تهاتر تجارت پارس مشاوره مهندسی مشاورة مهندسی در زمینة پایپینگ و نصب تجهیزات جایگاه CNG 1386/04 تهران
5 شرکت سی ان جی خاوران مشاوره مهندسی مشاورة فنی و طراحی شیر مخزن CNG 1386/09 تهران- چین
6 شرکت توسکا مشاوره مهندسی مشاورة مهندسی در زمینة تجهیزات جایگاههای CNG 1386/09 تهران
7 شرکت سی ان جی خاوران مشاوره مهندسی طراحی و تدوین دانش فنی و مهندسی تأمین و ساخت و تولید پکیج درایر جایگاه CNG 1386/09 تهران
8 شرکت گام سایپا مشاوره مهندسی مشاوره فنی CNG، پروژة پکیجینگ مخازن خودرو و استانداردسازی 1386/10 تهران
9 توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا مشاوره مهندسی بررسي، طراحي، نصب و نظارت تجهيزات Schwelm 1387/2/31 تهران
10 شركت مهندسي تكنوتار مشاوره مهندسی ارائه خدمات مشاوره مهندسي در زمينه طراحي و ساخت يك دستگاه Dispenser 1387/3/19 تهران
11 توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا مشاوره مهندسی مشاورة مهندسی جهت تأمین اقلام، مدارک راهبردی، نصب و راه اندازی نمونة جایگاه و آموزش پرسنل فنی 1387/03 تهران
12 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نصب نصب تجهیزات جايگاه CNG در هريس (گلوگاه) Safe 1387/4/9 آذربایجان شرقی
13 شهرداريها و بهره برداران خصوصي   تعميرات سطوح B, C, D تجهيزات
Safe, Greenfield, Intermec ,DWP, Delta KwangShin, LMF, Schwelm
1387/05 سراسر كشور
14 شركت تام ايران خودرو مشاوره مهندسی ارائه خدمات مشاوره مهندسي و نظارت به منظور احداث 90 جايگاه در سراسر كشور Fornovo Gas 1387/5/15 سراسر كشور
15 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نصب نصب تجهیزات جايگاه CNG در صارميه اصفهان Safe 1387/6/26 اصفهان
16 شرکت گاز خودرو ایران آموزش تدریس دوره آموزش سطح یک CNG در شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) 1387/8/05 اصفهان
17 شركت مهندسي تكنوتار مشاوره مهندسی انجام مشاوره در خريد و تحويل اقلام مربوط به ساخت شش دستگاه Dispenser – (متمم قرارداد) 1387/8/11 تهران
18 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نصب نصب تجهیزات جايگاه CNG در بلوار گلستان اصفهان Safe 1387/8/19 اصفهان
19 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نصب نصب تجهیزات جايگاه CNG رداني پور اصفهان Safe 1387/8/25 اصفهان
20 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نصب نصب تجهیزات جايگاه CNG فرجه سنندج Safe 1387/9/16 کردستان
21 مرکز پژوهش متالورژی رازی فعالیت های آزمایشگاهی تجهیزات تخصصی صنعت CNG و ضد انفجار 1387/10/15 تهران
22 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
  دفتر فنی مشاورة نصب و راه اندازی تجهیزات جایگاههای سوخت CNG 1387/10 تهران
23 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
راه اندازی راه اندازي تجهیزات جايگاه های CNG (شفق-فرجه-گلستان) Safe 1387/11/7 اصفهان و کردستان
24 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
راه اندازی راه اندازي تجهیزات جايگاه CNG گلدشت اصفهان Safe 1387/11/21 اصفهان
25 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نصب نصب تجهیزات جايگاه CNG فلاورجان اصفهان Safe 1387/11/21 اصفهان
26 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
راه اندازی راه اندازي تجهیزات جايگاه CNG خرم آباد Safe 1387/11/26 لرستان
27 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
راه اندازی راه اندازي تجهیزات جايگاه CNG پيربكران (جاده فلاورجان) Safe 1387/12/21 اصفهان
28 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نگهداشت نظارت، كنترل، سرويس و نگهداري 47 جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا به مدت 1 سال Safe 1387/12/8 سراسر كشور
29 شركت وزين پرشيا اجراي عمليات نصب و راه اندازي تجهیزات جایگاه CNG در شاهين دژ شهرستان مياندوآب 1387/12/10 آذربایجان غربی
30 شهرداري گلدشت نجف آباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات تجهیزات جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل C1200 به مدت 3 ماه Safe 1388/2/2 اصفهان
31 PTB آلمان   ایجاد زیر ساخت و تشکیلات تست و بازرسی قطعات تخصصی پر خطر و تجهیزات ضد انفجار صنایع نفت و گاز و CNG با مشارکت موسسة ملی تست و مترولوژی آلمان PTB 1388/02/16 تهران
32 شهرداري پيربكران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل B1500 به مدت 6 ماه Safe 1388/2/31 اصفهان
33 شركت مهندسي تكنوتار انجام خدمات مشاوره اي در پروژه ساخت جايگاههاي CNG به صورت (Mother-Daughter)در نيجريه 1388/3/2 تهران
34 شهرداري گلدشت نجف آباد بهره برداری تمديد قرارداد تا پايان سال 88 Safe 1388/5/3 اصفهان
35 شرکت GSR آلمان توافق جهت اخذ گواهینامه های فنی دیسپنسر های CNG ساخت داخل از طریق مؤسسة تست و مترولو‍ژي PTB آلمان 1388/05/06 آلمان
36 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
رفع نواقص و راه اندازی جایگاه “سرخه” Safe 1388/05/13 سمنان
37 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
رفع نواقص و راه اندازی جایگاه “مهدی شهر” Safe 1388/05/13 سمنان
38 شركت تام ايران خودرو مشاوره مهندسی تمديد قرارداد 50001/1691300 تا 1388/06/31 1388/5/26 تهران
39 شهرداري پيربكران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل B1500 تا 90/9/1 Safe 1388/9/4 اصفهان
40 شركت تام ايران خودرو مشاوره مهندسی تمديد قرارداد 50001/1691300 تا 1388/12/29 1388/10/15 تهران
41 شرکت شوئلم آلمان Schwelm توافق جهت پیاده سازی تکنولوژی سیستم های سوخت رسانی CNG آن شرکت 1388/10/23 سراسر كشور
42 شركت تام ايران خودرو نصب نصب كليه تجهيزات 5 جايگاه 750 و يك جايگاه 1500 Fornovo Gas 1388/11/7 تهران
43 شهرداري گلدشت نجف آباد بهره برداری تمديد قرارداد تا 90/1/31 Safe 1389/2/1 اصفهان
44 شهرداري دهق بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Greenfield مدل C4T1000 تا 90/4/1 Greenfield 1389/3/30 اصفهان
45 شهرداري محمودآباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Greenfield مدل C3T1500 تا 91/4/13 Greenfield 1389/4/13 مازندران
46 شهرداري خرم آباد تنکابن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Dresser ایتالیا مدل 1500 تا 90/4/31 Dresser 1389/5/1 مازندران
47 شهرداري کوهپایه بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Greenfield مدل C3T1500 تا 90/5/27 Greenfield 1389/6/1 اصفهان
48 شهرداري تودشک بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Delta مدل 1500 تا 90/7/25 Delta 1389/7/25 اصفهان
49 شهرداري اژیه بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Delta مدل 1500 تا 90/8/18 Delta 1389/8/18 اصفهان
50 شهرداري پيربكران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل B1500 تا 90/9/1 Safe 1389/9/1 اصفهان
51 شهرداري داران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت KwangShin مدل500 تا 90/10/1 KwangShin 1389/10/01 اصفهان
52 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی چهارمحال بختیاری بهره برداری بهره برداري از 3 جایگاه CNG و تاسیسات مادر دختر لردگان ساخت شرکت LMF، مدل 2500 تا 1390/11/17 LMF 1389/11/21 چهارمحال و بختیاری
53 شرکت ابزار دقیق گازسازان نگهداشت تعمیرات نگهداشت جایگاه CNG  محمود آباد Nuovo Pignone 1389/12/10 مازندران
54 شهرداري خلیل شهر بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Dresser ایتالیا مدل 1500 به مدت یک سال Dresser 1389/12/16 گلستان
55 شهرداري بندر ترکمن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Dresser ایتالیا مدل 1500 به مدت یک سال Dresser 1389/12/25 گلستان
56 شهرداري نیک آباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت دلتا مدل 1500 به مدت یک سال Delta 1390/02/06 اصفهان
57 شهرداري داران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت KwangShin مدل500 تا 1394/03/01 KwangShin 1390/03/01 اصفهان
58 شهرداري حسن آباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت دلتا مدل 1500 به مدت یک سال Delta 1390/03/22 اصفهان
59 شهرداري گلدشت نجف آباد بهره برداری تمديد قرارداد تا 91/4/1 Safe 1390/04/01 اصفهان
60 شهرداري چادگان بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت FTI مدل 1500 به مدت یک سال FTI 1390/04/5 اصفهان
61 شهرداري خرم آباد تنکابن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Dresser ایتالیا مدل 1500 تا 91/5/01 Dresser 1390/05/01 مازندران
62 صنعت گاز صبا نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری تجهیزات جایگاه انبارآلوم Dresser 1390/05/01 گلستان
63 صنعت گاز صبا نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری تجهیزات جایگاه تیران Nuovo Pignone 1390/05/01 اصفهان
64 شهرداري تیران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Nuovo Pignone مدل 1500 به مدت دو سال Nuovo Pignone 1390/07/1 اصفهان
65 پارس خودرو نگهداشت انجام عملیات سالیانه سرویس، تعمیر و نگهداری ایستگاه CNG ساخت شرکت تامکار مدل C4T1000 تامکار 1390/07/24 تهران
66 شهرداري کوهپایه بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Greenfield مدل C3T1500 تا 2 سال Greenfield 1390/07/26 اصفهان
67 شهرداري اژیه بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Delta مدل 1500 تا 92/8/18 Delta 1390/08/10 اصفهان
68 شهرداري انبارآلوم بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Dresser مدل 1500 به مدت یک سال Dresser 1390/08/15 گلستان
69 شهرداري تودشک بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Delta مدل 1500 تا 90/7/25 Delta 1390/08/18 اصفهان
70 شهرداری سرخه نگهداشت نظارت، كنترل، سرويس و نگهداري جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل 1000 به مدت 1 سال Safe 1390/09/01 سمنان
71 شهرداري پيربكران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل B1500 تا 92/11/1 Safe 1390/09/06 اصفهان
72 ساماندهی مشاغل شهر تهران تعمیرات اورهال جایگاه CNG ساخت  شرکت Greenfield کشور سوییس، مدل 2000 Greenfield 1390/10/01 تهران
73 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی چهارمحال بختیاری بهره برداری بهره برداري از 3 جایگاه CNG و تاسیسات مادر دختر لردگان ساخت شرکت LMF، مدل 2500 تا 1390/02/17 LMF 1390/11/17 چهارمحال و بختیاری
74 نفت و گاز پرشیا نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی جایگاه CNG دهقانی، ساخت شرکت Schwelm کشور آلمان Schwelm 1390/12/02 تهران
75 جایگاه اختصاصی محمودآباد (کیانپور) نگهداشت و تعمیرات اورهال جایگاه CNG ساخت  شرکت Greenfield کشور سوییس، مدل 500 Greenfield 1390/12/15 مازندران
76 پرتو – مپنا تامین تجهیزات PLC ساخت شرکت Rockwell آمریکا 1390/12/21 تهران
77 شهرداري بندر ترکمن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Dresser ایتالیا مدل 1500 به مدت یک سال Dresser 1391/02/26 گلستان
78 شرکت پارس خودرو اجرای سیستم جمع آوری رنگهای ضایعاتی خط تولید خودرو 1391/02/28 تهران
79 دقت حرکت صنعت سبز پارسیان اورهال اورهال کمپرسور CNG ساخت شركت Greenfield مدل 2000 جایگاه قلعه گبری Greenfield 1391/03/09 تهران
80 شهرداري گلدشت نجف آباد بهره برداری تمديد قرارداد تا 91/3/31 Safe 1391/04/01 اصفهان
81 شهرداري نیک آباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Delta مدل 1500 تا 1391/03/31 Delta 1391/04/01 اصفهان
82 شهرداري محمودآباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Greenfield مدل C3T1500 تا 92/4/14 Greenfield 1391/4/14 مازندران
83 شهرداري چادگان بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت FTI مدل 1500 به مدت سه سال FTI 1391/04/20 اصفهان
84 شهرداري خرم آباد تنکابن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Dresser ایتالیا مدل 1500 تا 92/5/01 Dresser 1391/04/24 مازندران
85 شهرداري حسن آباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Delta مدل 1500 به مدت چهارده ماه Delta 1391/04/31 اصفهان
86 شهرداری حبیب آباد بهره برداری بهره برداری، تعمیرات و نگهداشت جایگاه CNG ساخت شرکت Dresser ایتالیا مدل 1500 Dresser 1391/06/21 اصفهان
87 شرکت ملی پالایش و پخش منطقه ساری بهره برداری بهره برداری، تعمیرات و نگهداشت جایگاه CNG ساخت شرکت FTI مدل 500 FTI 1391/07/01 بابل
88 شهرداری استان یزد بهره برداری بهره برداری، تعمیرات و نگهداشت جایگاه CNG نواب، ساخت شرکت Nuovo Pignone مدل 1500 Nuovo Pignone 1391/07/03 یزد
89 شهرداری محمودآباد نگهداشت تعمیرات و نگهداشت جایگاه CNG پوشینه، ساخت شرکت Nuovo Pignone مدل 1500 Nuovo Pignone 1391/07 مازندران
90 شهرداری نیم بلوک نگهداشت تعمیرات و نگهداشت از جایگاه CNG نیم بلوک، ساخت شرکت Fornovo Gas مدل 1500 Fornovo Gas 1391/07/16 خراسان جنوبی
91 شهرداری دشت بیاض نگهداشت تعمیرات و نگهداشت از جایگاه CNG دشت بیاض، ساخت شرکت Fornovo Gas مدل 1500 Fornovo Gas 1391/07/16 خراسان جنوبی
92 شهرداری گرگان بهره برداری بهره برداری و نگهداشت از 2 جایگاه CNG زنگیان، ساخت شرکت Delta مدل 1500 Delta 1391/07/30 گلستان
93 شهرداری گرگان بهره برداری بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG الغدیر، ساخت شرکت FTI مدل 1500 FTI 1391/07/30 گلستان
94 شهرداری گرگان بهره برداری بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG ترمینال، ساخت شرکت Safe مدل 1500 Safe 1391/07/30 گلستان
95 شهرداری گرگان بهره برداری بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG جرجان، ساخت شرکت Safe مدل 1500 Safe 1391/07/30 گلستان
96 شهرداري انبارآلوم بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG شرکت Dresser مدل 1500 به مدت یک سال Dresser 1391/08/15 گلستان
97 شهرداری سرخه نگهداشت نظارت، كنترل، سرويس و نگهداري جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل 1000 به مدت 1 سال Safe 1391/09/01 سمنان
98 جایگاه اختصاصی شیرگاه اورهال و جابجایی جایگاه اورهال، تعمیر و بازسازی یک دستگاه کمپرسور CNG ساخت شرکت Greenfield مدل 500 و راه اندازی مجدد Greenfield 1391/09/28 مازندران
99 پارس خودرو نگهداشت انجام عملیات سالیانه سرویس، تعمیر و نگهداری جایگاه CNG شرکت پارس خودرو ساخت شرکت تامکار مدل C4T1000 تامکار 1391/10/26 تهران
100 ساماندهی مشاغل شهر تهران بهره برداری بهره برداری، تعمیرات و نگهداشت 2 جایگاه CNG یاسینی ساخت شرکت Greenfield سوئیس، مدل 2000 Greenfield 1391/12/27 تهران
101 شهرداری چادگان بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت FTI مدل 1500 به مدت 2 سال FTI 1392/01/01 اصفهان
102 شهرداري بندر ترکمن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Dresser ایتالیا مدل 1500 به مدت 2 سال Dresser 1392/01/24 گلستان
103 جوانکار اندیمشک نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری جایگاه CNG ساخت شرکت Safe ایتالیا مدل 1000 Safe 1392/02/10 خوزستان
104 جایگاه اختصاصی محمودآباد (کیانپور) نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری جایگاه CNG، ساخت شرکت تامکارگاز، مدل C4T500 تامکار 1392/04/10 مازندران
105 شهرداري خرم آباد تنکابن بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Dresser ایتالیا مدل 1500 Dresser 1392/04/30 مازندران
106 شهرداري پيربكران بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Safe ايتاليا مدل B1500 به مدت 2 سال Safe 1392/05/01 اصفهان
107 ساماندهی مشاغل شهر تهران اورهال و راه اندازی خرید قطعات، تعمیرات اساسی و راه اندازی 2 جایگاه CNG افسریه اتوبوسرانی ساخت شرکت Sulzer  مدل 750 Sulzer 1392/05/30 تهران
108 ساخت تجهیزات گاز تامکار نمایندگی نمایندگی خدمات پس از فروش، نصب و فروش قطعات یدکی مربوط به 46 جایگاه CNG تامکار 1392/07/01 بوشهر، فارس، سمنان، یزد، کرمان
109 بلند پایگان ترای آمل نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری جایگاه CNG باغ رضوان محمود آباد ساخت شرکت Nuovo Pignone ایتالیا مدل 1500 Nuovo Pignone 1392/07/08 مازندران
110 شهرداري انبارآلوم بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت Dresser مدل 1500 به مدت 2 سال Dresser 1392/08/15 گلستان
111 شهرداري اژیه بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Delta مدل 1500 به مدت 2 سال Delta 1392/08/18 اصفهان
112 شهرداری تودشک بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شركت Delta مدل 1500 تا 90/7/25 Delta 1392/09/24 اصفهان
113 شهرداری گرگان بهره برداری اجاره، بهره برداری و نگهداشت و تجهیز جایگاه CNG کاشانی ساخت شرکت KwangShin مدل 2000 KwangShin 1392/10/21 گلستان
114 شهرداری یزد بهره برداری بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه CNG آزادشهر ساخت شرکت FTI مدل 1500 به مدت 5 سال FTI 1392/10/21 یزد
115 ابزاردقیق گازسازان نگهداشت جایگاه آزادشهر مدل 1500 FTI 1392/11/01 یزد
116 شهرداری یزد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG کوثر ساخت شرکت Greenfield مدل 1500 به مدت 5 سال Greenfield 1392/11/12 یزد
117 پارس خودرو نگهداشت انجام عملیات سالیانه سرویس، تعمیر و نگهداری جایگاه CNG ساخت شرکت تامکار گاز مدل C4T1000 تامکار 1392/11/20 تهران
118 سازمان تاکسیرانی شاهرود نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری جایگاه CNG خلیج فارس شاهرود ساخت شرکت تامکار گاز مدل 2000 تامکار 1392/11/25 سمنان
119 سازمان اتوبوسرانی شاهرود نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری جایگاه CNG بهشتی شاهرود ساخت شرکت تامکار گاز مدل 1500 تامکار 1392/12/01 سمنان
120  جایگاه اختصاصی بسطام، آقای محمود کریمی نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری جایگاه CNG بسطام شاهرود ساخت شرکت تامکار گاز مدل 1000 تامکار 1392/12/01 سمنان
121 شهرداری سمنان نگهداشت بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG جهاد ساخت شركت Greenfield مدل 1500 Greenfield 1392/12/01 سمنان
122 شهرداری سمنان نگهداشت بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG سوکان ساخت شركت Greenfield مدل 1500 Greenfield 1392/12/01 سمنان
123 شهرداری اردکان – سازمان حمل  نقل همگانی اردکان و حومه اورهال تعمیرات (اورهال) تجهیزات جایگاه CNG میدان چادرملو اردکان ساخت شرکت Nuovo Pignone مدل 1500 Nuovo Pignone 1392/12/05 یزد
124 پارس خودرو نگهداشت انجام عملیات سالیانه سرویس، تعمیر و نگهداری جایگاه CNG شرکت پارس خودرو ساخت شرکت تامکار مدل C4T1000 تامکار 1393/02/09 تهران
125 جایگاه اختصاصی آقای خندان نگهداشت نگهداری، کنترل، نظارت، سرویس و تعمیرات جایگاه CNG دو منظوره خندان ساخت شرکت Fornovo Gas مدل 500 Fornovo Gas 1393/02/21 گلستان
126 شهرداری گرگان بهره برداری اجاره، بهره برداری و نگهداشت و تجهیز جایگاه CNG کاشانی ساخت شرکت KwangShin مدل 2000 KwangShin 1393/02/21 گلستان
127 جایگاه اختصاصی آقای شبرنگ تعمیرات اورهال و راه اندازی بیر بلوک کمپرسور ساخت شرکت Bauer آلمان مدل 250 Bauer 1393/02/26 گیلان
128 عمران مکانیک نگهداشت نظارت، کنترل، سرویس و نگهداری تجهیزات جایگاه CNG مدرس یزد ساخت شرکت تامکار گاز مدل 2000 تامکار 1393/03/24 یزد
129 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
تحویل دائم اجرای عملیات رفع پانچ و تحویل دائم تعداد 10 جایگاه CNG ساخت درسر و دلتا 1393/03/24 اصفهان
130 جایگاه اختصاصی آقای کیانپور نگهداشت جایگاه کیانپور محمود آباد تامکار 1393/04/10
131 جایگاه اختصاصی آقای طبری اورهال اورهال و بازسازی کمپرسور Bauer به ظرفیت 250 متر مکعب و فروش قطعات جهت اورهال و بازسازی آن Bauer 1393/04/21 گلستان
132 شهرداری خرم آباد تنکابن بهره برداری 1393/04/29
133 شهرداري نیک آباد بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات جايگاه CNG ساخت شرکت دلتا مدل 1500 Delta 1393/05/01 اصفهان
134 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
تحویل دائم تحویل موقت، رفع پانچ و تحویل دائم 20 جایگاه CNG ساخت شرکت های Delta, Dresser, Safe
استانهای: اصفهان، سمنان، کردستان، کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، بوشهر، آذربایجان شرقی
1393/05/20 سراسر كشور
135 ساخت تجهیزات گاز تامکار نمایندگی تمدید قرارداد شماره OT92-TG-499 تامکار 1393/05/18 بوشهر، فارس، سمنان، یزد، کرمان
136 شهرداری یزد نصب F&G واگذاری خرید سیستم اعلام خطر جایگاه های CNG کوثر و شهید دهقان 1393/05/02 یزد
137 شهرداری قاین بهره برداری بهره برداري، نگهداشت و تعميرات 2 جايگاه CNG بامشاد و ترمینال
ساخت شرکت KwangShin مدل 1200
KwangShin 1393/06/16 خراسان جنوبی
138 جایگاه اختصاصی حیدری اورهال اورهال، تعمیر و بازسازی یک دستگاه کمپرسور CNG ساخت شرکت Greenfield مدل 250 و راه اندازی مجدد Greenfield 1393/06/18 فارس
139 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
نگهداشت خدمات فنی نگهداری، تعمیرات و تعویض قطعات 48 جایگاه CNG ساخت دلتا و درسر 1393/06/24 سراسر كشور
140 ابزاردقیق گازسازان نگهداشت جایگاه کردکوی Dresser 1393/08/04 گلستان
141 جوانکار اندیمشک نگهداشت جایگاه بوعلی شوش دانیال 1393/09/01 خوزستان
142 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان بهره برداری جایگاه های دو منظوره سیرجان، بافت، رفسنجان
ساخت تامکار و FTI
1393/09/01 کرمان
143 ساماندهی مشاغل شهر تهران بهره برداری اجاره و نگهداشت و تعمیرات جایگاه یاسینی تامکار 1393/9/11 تهران
144 سینا الکترونیک نگهداشت جایگاه خضرآباد یزد تامکار 1393/09/15 یزد
145 بهسان سوخت نگهداشت بازرسی و نگهداشت جایگاه های ایرانپارس، کوهک، شکوفه، بهمن، قلعه گبری، آرادان، مرکزی، گرمسار، ایوانکی، بسیج گرمسار
ساخت تامکار، دلا، هوایار، گرینفیلد
1393/09/18
146 شهرداری تودشک بهره برداری قرارداد اجاره و بهره برداری جایگاه CNG تودشک ساخت شرکت دلتا مدل 1070 Delta 1393/9/27 اصفهان
147 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا
هسا – پروژه کوثر
تحویل دائم تحویل موقت، رفع پانچ تحویل موقت و تحویل دائم رفع پانچ تحویل دائم جایگاه فلاورجان Safe 1393/10/30 اصفهان
148 ابزاردقیق گازسازان نگهداشت جایگاه آزادشهر مدل 1500 FTI 1393/11/01 یزد
149 سازمان حمل و نقل بیجار بهره برداری قرارداد اجاره بهره برداری و نگهداشت تجهیز جایگاه شماره 1.2.3 بیجار ساخت Nouvo Pignone، هوایار و دلتا 1393/11/13 کردستان
150 شهرداری گرگان بهره برداری قرارداد اجاره و بهره برداری جایگاه CNG جرجان ساخت سافه مدل 1500 Safe 1393/11/30 گلستان
151 شهرداری گرگان بهره برداری قرارداد اجاره و بهره برداری جایگاه CNG کاشانی ساخت هوایار مدل 2000 KwangShin 1393/11/30 گلستان
152 شهرداری گرگان بهره برداری قرارداد اجاره و بهره برداری جایگاه CNG ترمینال ساخت سافه مدل 1500 Safe 1393/11/30 گلستان
153 شهرداری آق قلا بهره برداری قرارداد اجاره بهره برداری و نگهداشت تجهیز جایگاه شهرداری آق قلا مدل 1200 KwangShin 1393/12/25 گلستان
154 ایثارگران کوثر نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG  پایانه غرب
دارای 3 تجهیز
Delta 1393/12/10 تهران
155 شهرداری اراک بهره برداری قرارداد اجاره ای بهره برداری و نگهداری شماره یک صنعت ساخت شرکت دلتا مدل 1080 Delta 1393/12/28 اراک
156 شهرداری اراک بهره برداری قرارداد اجاره ای بهره برداری و نگهداری شماره پنج محیط زیست ساخت شرکت هوایار کوانشین مدل 2000 KwangShin 1393/12/28 اراک
157 شهرداری اراک بهره برداری قرارداد اجاره ای بهره برداری و نگهداری شماره دو آرامستان ساخت شرکت دلتا مدل 1080 Delta 1393/12/28 اراک
158 پارس خودرو نگهداشت قرارداد  سرویس، تعمیر و نگهداری جایگاه CNG پارس خودرو تامکار 1393/12/20 تهران
159 شهرداری باغین بهره برداری قرارداد اجاره ای بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG باغین ساخت دلتا مدل 1500 Delta 1393/12/27 کرمان
160 عمران صنعت آصف نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG خضری، مدل 1500 Fornovo Gas 1394/1/1 خراسان جنوبی
161 شهرداری کوهپایه نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG کوهپایه تیپ 1500 تامکار گاز تامکار 1394/1/31 اصفهان
162 تاکسیرانی شاهرود نگهداشت جایگاه خلیج فارس تامکار 1394/02/01 سمنان
163 عمران صنعت آصف نگهداشت جایگاه داران مدل 500 KwangShin 1394/02/29 اصفهان
164 سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان بهره برداری جایگاه های سیدی و شهربازی 1394/03/23 کرمان
165 آتی سوز صنعت نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG مهاجران اراک تیپ 1500 سافه Safe 1394/3/25 اراک
166 شهرداری کوهپایه بهره برداری مدل 1500 Greenfield 1394/04/01 اصفهان
167 شهرداری چادگان بهره برداری قرارداد نگهداشت و بهره برداری جایگاه CNG چادگان تیپ 1500 FTI FTI 1394/4/21 اصفهان
168 شهرداری جوپار نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG جوپار ساخت شرکت دلتا Delta 1394/04/22 کرمان
169 شهرداری خرم آباد بهره برداری 1500 Dresser 1394/04/31 مازندران
170 آرین گاز امرتات نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG جهرم تیپ 1000 و 1500 پارس FTI 1394/5/22 فارس
171 شهرداری زرینه نگهداشت قرارداد سرویس و نگهداری جایگاه CNG  زرینه تیپ 1500 ساخت شرکت دلتا Delta 1394/5/25 کردستان
172 شهرداری داران نگهداشت جایگاه سوخت مدل KwangShin 1394/5/25 اصفهان
173 ترازگستر پور روشن نگهداشت جایگاه فنی و حرفه ای Safe 1394/05/31 خوزستان
174 جوانکار اندیمشک نگهداشت میدان رهبری الیگودرز 1394/06/01 لرستان
175 شهرداری پیربکران بهره برداری قرارداد نگهداشت و بهره برداری جایگاه CNG پیربکران Safe 1394/6/01 اصفهان
176 بهران توان البرز نگهداشت جایگاه هوراند اهر Delta 1394/07/20 آذربایجان شرقی
177 بهران توان البرز نگهداشت جایگاه گراش لار FTI 1394/07/20 فارس
178 ایستا تجارت ایلیا نگهداشت جایگاه تولم Dresser 1394/08/01 گیلان
179 شهرداری اژیه بهره برداری جایگاه سوخت مدل 1200 Delta 1394/08/16 اصفهان
180 ایمن توسعه انرژی تعمیرات جایگاه سوخت مدل 1000 FTI 1394/08/25 همدان
181 پارس صنعت سپنتا نگهداشت جایگاه کیانشهر مدل 1200 Fornovo Gas 1394/08/30 کرمانشاه
182 سرمایه گذاری صنعت نفت احداث احداث جایگاه سوخت کوچک سازمان انرژی اتمی ایران 1394/09/01 تهران
183 سرمایه گذاری صنعت نفت احداث احداث جایگاه سوخت کوچک شهرک امام خمینی 1394/09/02 تهران
184 علی اکبر عیدی نگهداشت جایگاه اختصاصی دو منظوره عیدی مدل 1500 KwangShin 1394/09/29 البرز
185 مصطفی نظری نگهداشت جایگاه اختصاصی قمر بنی هاشم مدل 1500 KwangShin 1394/09/29 تهران
186 شهرداری گلوگاه نگهداشت مدل 1250 Safe 1394/09/30 مازندران
187 شهرداري انبارآلوم بهره برداری قرارداد نگهداشت و بهره برداری جایگاه CNG انبار آلوم درسر 1500 Dresser 1394/10/1 گلستان
188 رهروان صبا نگهداشت جایگاه مهرگان Delta 1394/10/01 البرز
189 رهروان صبا نگهداشت جایگاه حصارک RMG 1394/10/01 البرز
190 رهروان صبا نگهداشت جایگاه حصارک LMF 1394/10/01 البرز
191 رهروان صبا نگهداشت جایگاه ملک آباد Delta 1394/10/01 البرز
192 سیستم پرداز آفتاب شرق نگهداشت جایگاه شهرداری کامیاران 1 مدل 1000 FTI 1394/10/12 کردستان
193 سیستم پرداز آفتاب شرق نگهداشت جایگاه شهرداری کامیاران 2 مدل 1200 KwangShin 1394/10/12 کردستان
194 رزاق یدالهی نگهداشت جایگاه یدالهی مدل 1500 FTI 1394/10/20 زنجان
195 ایستا تجارت ایلیا نگهداشت جایگاه شهرداری رضوانشهر Dresser 1394/10/26 گیلان
196 جایگاه محمد شهر کرج نگهداشت جایگاه سوخت مدل 1200 KwangShin 1394/10/26 البرز
197 جوان گستر ستاره پارس نگهداشت جایگاه کارگر اهواز KwangShin 1394/10/27 خوزستان
198 محمد علی خلخالی نگهداشت جایگاه وحدت خلخالی مدل 1000 FTI 1394/10/29 قزوین
199 بهران توان البرز نگهداشت باغ جنت (آرامستان) اراک مدل 1080 Delta 1394/10/30 مرکزی
200 یگان پدافند هوایی شهید ستاری نگهداشت جایگاه شهید ستاری اهواز KwangShin 1394/10/30 اهواز
201 پرشین صنعت گاز درخشان نگهداشت جایگاه فدک کرمانشاه مدل 1500 KwangShin 1394/10/30 کرمانشاه
202 ابزاردقیق گازسازان نگهداشت جایگاه آزادشهر مدل 1500 FTI 1394/11/01 یزد
203 پاکران گازسوز نگهداشت جایگاه شهرداری بوکان شماره 1 Nuovo Pignone 1394/11/01 آذربایجان غربی
204 زایتس (Seitz) نمایندگی نمایندگی انحصاری فروش تجهیزات 1394/11/07 سراسر كشور
205 بهنام بابانژاد نگهداشت جایگاه پرندک – آزادراه تهران- ساوه شماره 1 KwangShin 1394/11/14 تهران
206 بهنام بابانژاد نگهداشت جایگاه پرندک – آزادراه تهران- ساوه شماره 2 KwangShin 1394/11/14 تهران
207 بهنام بابانژاد نگهداشت جایگاه شهید دوران مدل 1500 Safe 1394/11/14 تهران
208 مجتمع خدمات رفاهی سردوست تهران نگهداشت جایگاه سوخت مدل 1500 KwangShin 1394/11/15 تهران
209 محمدرضا طهماسبی نگهداشت جایگاه اختصاصی بوئین میاندشت مدل 500 Safe 1394/11/20 اصفهان
210 محسن حسین خانی نگهداشت جایگاه نسیم طوس کبودرآهنگ مدل 1000 FTI 1394/11/25 همدان
211 پوریا امیرکبیر نگهداشت جایگاه کامیون داران Delta 1394/11/27 البرز
212 پوریا امیرکبیر نگهداشت جایگاه کوثر سلطانیه مدل 1500 Dresser 1394/11/27 زنجان
213 پوریا امیرکبیر نگهداشت جایگاه مهر آبشناسان مدل 1500 KwangShin 1394/11/27 البرز
214 بهران توان البرز نگهداشت جایگاه فراهان اراک مدل 1200 Delta 1394/12/01 مرکزی
215 آقای محمد رضا بهرامی نگهداشت جایگاه اختصاصی بهرامی بروجرد مدل 1200 KwangShin 1394/12/01 لرستان
216 آقای داریوش شفاف نگهداشت جایگاه حضرت ولیعصر (عج) مدل 1200 KwangShin 1394/12/01 لرستان
217 ابزاردقیق گازسازان نگهداشت جایگاه آزادشهر مدل 1500 FTI 1394/12/08 یزد
218 مهندسی و صنعتی فهامه بهره برداری جایگاه کوثر مدل 1500 تامکار 1394/12/08 یزد
219 سید حجه الله راهنمای راه چمندی نگهداشت جایگاه دو منظوره آفتاب شرق مدل 2000 RMG 1394/12/01 خراسان رضوی
220 توسعه پیام زاگرس نگهداشت جایگاه سردشت ملت اراک مدل 1200 Delta 94/12/01 مرکزی
221 شهرداری زرین آباد نگهداشت جایگاه زرین آباد ایجرود مدل 1200 KwangShin 94/12/01 زنجان
222 پوریا امیر کبیر نگهداشت جایگاه بندر ترکمن مدل 1500 Dresser 94/12/01 گلستان
223 شهرداری دابودشت نگهداشت جایگاه شهرداری دابودشت مدل 1500 Dresser 94/12/25 مازندران
224 پوریا امیر کبیر نگهداشت جایگاه امام خمینی فردیس مدل 1500 Delta 95/01/15 البرز
225 سپنتا صنعت موتور فری رخ نگهداشت جایگاه قروه 1 کردستان مدل 1500 Greenfield 95/01/15 کردستان
226 سپنتا صنعت موتور فری رخ نگهداشت جایگاه قروه 2 کردستان مدل 1200 KwangShin 95/01/15 کردستان
227 سپنتا صنعت موتور فری رخ نگهداشت جایگاه قروه 3  کردستان مدل 1200 KwangShin 95/01/15 کردستان
228 سپنتا صنعت موتور فری رخ نگهداشت جایگاه هلانیه جوانرود مدل 1000 Greenfield 95/01/15 کرمانشاه
229 شهرداری نسیم شهر نگهداشت جایگاه نسیم شهر مدل 2000 KwangShin 95/02/19 تهران
230 شهرداری نسیم شهر نگهداشت جایگاه نسیم شهر مدل 1500 Nuovo Pignone 95/02/19 تهران