تقدیرنامه ها

سند رضایت مشتریان

ارایه‌ خدمات مطلوب با بهترین کیفیت، در کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق با آخرین استانداردهای روز جهانی برای افزایش رضایت و اطمینان خاطر مشتریان همواره یکی از اهداف استراتژیکی است که شرکت TGP در چشم‌انداز آینده خود ترسیم کرده است. این شرکت از ابتدای فعالیت خود تاکنون، همواره به دنبال شناخت دقیق نیازها و تامین رضایت مشتریان و ارایه‌ی خدمات کارساز به آنان بوده است، به گونه‌ای که رضایتمندی مشتری یکی از عناصر کلیدی فرهنگ سازمانی این شرکت محسوب می شود.

در این بخش، تعدادی از نامه های رضایت مندی مشتریانی که این مجموعه افتخار همکاری با آن ها را داشته، قرار داده شده است.